Disclaimer

Op deze website vindt u een globale omschrijving van de bedrijfsactiviteiten van Liesker Legal. Wij doen uitdrukkelijk geen openbaar aanbod tot het aangaan van overeenkomsten. Aan een individueel aanbod dat wij doen kunnen andere voorwaarden verbonden worden dan algemeen op deze website omschreven.